Indirektna gasna tunelska peć

Sveba-Dahlen indirektno zagrevana tunelska peć daje jedinstvenu fleksibilnost i može biti upotrebljena za širok spektar proizvoda.Širina trake je 2,5m i dužina peći se prilagođava kapacitetu koji kupac zahteva.

Zasebni gorionici za gornje i donje toplotne sektore

Zasebni gorionici za gornje i donje toplotne sektore u svakoj zoni peći daju peći fleksibilnost i veoma brzo vreme reakcije kod podešavanja za prijem novog proizvoda.

Fleksibilna podešavanja

Svaka zona radi nezavisno jer se temperatura u svakoj podešava zasebno sa pojedinačnim regulatorima za temperauru kao na električnoj tunelskoj peći.Nema potrebe za podešavanjem temperature pomoću aspiratora kao na starim tunel pećima.Peć se podesi na instalaciji i sve se kontroliše pomoću komandnog panela na peći.

Energetska efikasnost

Peć je veoma energetski efikasna, gorionici prilagođavaju njihov rad te emitovanje toplote prema zahtevima za svaku pojedinačnu zonu.

Pouzdanost

Kada gorionik otkaže kod „standardne” peći sa samo jednim gorionikom čitava peć mora biti ugašena.Kod Sveba-Dahlen tunelske peći samo gornji sektor ili donji sektor jedne toplotne zone je van funkcije.

Laka za servis i održavanje

Svim delovima i funkcijama peći, kao što su ventilatori, gorionici,električni ormarić,motori,pogon lako se može pristupiti radi održavanja i servisa.

Preuzmite PDF Katalog

gasna-tunelska-pec

Indirektna gasna tunelska peć