Tunelska peć na električni pogon

Sveba-Dahlen tunelske peći su veoma energetski efikasne, fleksibilne i lake za upotrebu.Dobro poznate po svom visokom učinku, pouzdanosti i ekonomičnom održavanju.

Materijali i komponente

Mi izrađujemo spoljašnu oplatu peći od prohroma.Materijali koji se upotrebljavaju u unutrašnjosti peći su specijalno izabrani za svaku posebnu peć u zavisnosti od zahtevanog raspona temeratura pečenja i vrsta pekarskih proizvoda .Sve peći su izolovane sa kamenom vunom da bi se minimizirao gubitak toplote.

Zagrevanje

Električne tunelske peći se zagrevaju uz pomoć cevi sa spiralnim grejačima.Grejači su instalirani iznad i ispod komore za pečenje čitavom dužinom peći i lako im se može pristupiti sa bočne strane. Svaki grejač ima svoj toplotno emitirajući deo pozicioniran tako da traka zagreva efikasno preko čitave njene širine.Cevasti grejači su posebno proizvedeni za svaku posebnu peć da bi se postigla maksimalna kontrola distribucije toplote i njenog kvaliteta.U proseku tunel peć ima oko 12 grejača po metru.

Komande

Komandni panel je projektovan tako da daje najbolji pregled procesa pečenja, prikazujući vreme pečenja, temperaturu itd.PLC komandni panel sa procesnim parametrima po receptu i kontrola alarma je na raspolaganju kao dodatna opcija.Konekcija na master kontrolni sistem unutar fabrike isto je jedan od mogućih izbora.

Sistem za paru

U pećima koje su projektovane da budu povezane na generator pare, deo prve komore peći je opremljen sa kutijama za distribuciju pare napravljenim od specijalnog prohroma otpornog na kiselinu.Indikatori za regulaciju ventila sa brojčanikom su smešteni sa strana peći i mogu biti podešeni na zadati volumen pare.Kontrola pare sa kvantitativnom kontrolom-fotoćelijom može biti ugrađena kao dodatna opcija.

Protok vazduha

Za mnoge tipove pekarskog proizvoda potrebno je da se koristi kombinacija zračeće toplote i protoka vazduha.Ako je to potrebno peć može biti opremljena turbo zonama.U pećima gde je traka od žičane mreže cirkulacija se odvija uglavnom vertikalno kroz žičanu mrežu dok je u pećima sa čeličnom trakom kao podlogom ona horizontalna dužinom pokretne trake.Sa cirkulacijom vazduha vreme pečenja može biti skraćeno isto tako temperatura pečenja može biti manja.Ovakvo pečenje daje hleb sa bolje obojenim bočnim stranama pogotovo onaj koji se peče u kalupima.Kontrolisanjem brzine pogonskog motora može se dobiti optimalna turbo snaga turbo ventilatora.

Preuzmite PDF Katalog